İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı) genetik midir? diye sorduk. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof Dr. Murat Törüner