Mide yanması, mide asidinin yemek borusuna doğru kaçak yapmasından kaynaklanan yanma ve ekşime hissidir. Mide yanması deriz ama aslında yemek