Midede ani olarak başlayan ağrılarla ortaya çıkan mide kramplarının en önemli nedenleri arasında üşütme, antiromatizmal ilaç kullanımı, aşırı stres ve üzüntü …